ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਸ

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: +1 860-399-4222
ਫੈਕਸ: 860-399-3180

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ

ਆਲ-ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋ
20 ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕਵੇਅ, ਸੂਟ ਜੀ
ਓਲਡ ਸੈਬਰੂਕ, ਸੀਟੀ 06475
ਅਮਰੀਕਾ

ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਮਾ

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
8:15 AM – 5:00 PM EST

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੀ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ

  ਆਲ-ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋ ਉਤਪਾਦ

  ALL-TEST Pro ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?

  Buy Now

  ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਛੱਡੋ

  ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ Google ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ!

  ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ