Kalibrering

Tjänster för kalibrering av enheter

Enligt branschstandard rekommenderar ALL-TEST Pro att alla enheter kalibreras om varje år. Vi erbjuder interna kalibreringstjänster samtNIST-certifierade kalibreringar (National Institute of Standards and Technology).

När ALL-TEST Pro utvecklar en produkt är en av de viktigaste sakerna vi tänker på hur våra instrument fungerar över tid.

Våra ingenjörer väljer noggrant ut komponenter som försöker minimera slitaget, men det finns inget sätt att helt eliminera det. I allmänhet utvecklar ALL-TEST Pro testinstrument för att uppfylla en ettårig specifikation.

Även om standardkonfidensspecifikationen för ALL-TEST Pro-instrument är 99%, finns det många andra faktorer som kan påverka ett instruments prestanda över tid, t.ex:

  • Temperatur (med extremvärden från noll till 100 grader Celsius)
  • Luftfuktighet (från 0% till 100% relativ luftfuktighet)
  • Mekanisk vibration (studsar runt i ett fordon)
  • Mekanisk chock (tappa ett instrument)

 

Oavsett om varje kalibrering har certifierats eller inte bör kunden upprätthålla en kalibreringshistorik för att säkerställa att kraven uppfylls.

    Begäran om kalibrering

    Kontakta oss för att begära en kalibrering av enheten. Vi kontaktar dig snarast med instruktioner om hur du går vidare med ditt instrument.