Kalibracja

Usługi kalibracji urządzeń

Zgodnie ze standardem branżowym, ALL-TEST Pro zaleca coroczną ponowną kalibrację wszystkich urządzeń. Oferujemy usługi kalibracji wewnętrznej, a także kalibracje certyfikowane przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii(NIST).

Kiedy ALL-TEST Pro opracowuje produkt, jedną z najważniejszych rzeczy, o których myślimy, jest to, jak nasze instrumenty działają w czasie.

Nasi inżynierowie starannie wybierają komponenty, które starają się zminimalizować zużycie, jednak nie ma sposobu, aby całkowicie je wyeliminować. Ogólnie rzecz biorąc, ALL-TEST Pro opracowuje przyrządy testowe zgodne z roczną specyfikacją.

Chociaż domyślna specyfikacja zaufania dla przyrządów ALL-TEST Pro wynosi 99%, istnieje wiele innych czynników, które mogą wpływać na wydajność przyrządu w czasie, np:

  • Temperatura (z ekstremalnymi wartościami od zera do 100 stopni Celsjusza)
  • Wilgotność (od 0% do 100% wilgotności względnej)
  • Wibracje mechaniczne (podskakiwanie w pojeździe)
  • Wstrząs mechaniczny (upuszczenie urządzenia)

 

Niezależnie od tego, czy każda kalibracja została certyfikowana, czy nie, klient powinien zachować historię kalibracji, aby zapewnić zgodność z przepisami.

    Żądanie kalibracji

    Skontaktuj się z nami, aby poprosić o kalibrację urządzenia. Szybko skontaktujemy się z Tobą i przekażemy instrukcje dotyczące dalszego postępowania z instrumentem.