Najczęściej zadawane pytania

Masz pytania dotyczące naszych produktów lub firmy?

Wszystkie najczęściej zadawane pytania zostały zebrane na tej stronie. Jeśli masz pytanie, które nie zostało uwzględnione w tych zasobach, skontaktuj się z nami, aby skontaktować się z przedstawicielem ALL-TEST Pro.

ALL-TEST Pro Ogólne

Nadal koncentrujemy się na testach w terenie, gdzie ludzie muszą wspinać się po schodach i drabinach lub wchodzić do ograniczonych przestrzeni, aby uzyskać dostęp do silników elektrycznych, generatorów i transformatorów. Próba użycia nieporęcznego, ciężkiego sprzętu lub nawet sprzętu zasilanego linią w terenie jest trudna.

Niewielkie, zasilane bateryjnie przyrządy można łatwo wsunąć do zestawu narzędzi lub nawet dużej kieszeni, a w zakładzie jest wiele miejsc, w których zasilanie sieciowe nie jest dostępne.

ALL-TEST PRO 5™ jest z powodzeniem stosowany w urządzeniach o mocy od ułamka do 10 tysięcy koni mechanicznych. Nasza technologia pozwala nam testować uzwojenia niezależnie od rozmiaru fizycznego, mocy i napięcia znamionowego. Testy mogą być przeprowadzane na silniku, w centrum sterowania silnikiem lub w odległości od kilku do kilkuset stóp.

Przyrządy ALL-TEST PRO® są przeznaczone do zbierania podstawowych informacji elektrycznych bez napięcia, które mogą być natychmiast sprawdzone przez użytkownika. Dzięki prostym regułom użytkownik może szybko ocenić stan silnika bez konieczności rozumienia rodzaju informacji lub sposobu działania silnika. Informacje te można również wprowadzić lub przesłać do oprogramowania ALL-TEST PRO®, takiego jak MCA PRO™, dla ALL-TEST PRO 5™, TREND™/EMCAT PRO®, dla ALL-TEST IV PRO™, ALL-TEST PRO 33 IND™ Software dla ALL-TEST PRO 33 IND™, Condition Calculator dla ALL-TEST PRO 31™ i MOTOR GENIE® Condition Calculator® APP, dla MOTOR GENIE®, które dostarczą szczegółowych wyników i pozwolą na trendowanie wyników w czasie.

Wszystkie przyrządy ALL-TEST Pro zapewniają operatorowi menu krok po kroku wraz z prostymi zasadami interpretacji danych. Oprogramowanie ALL-TEST Pro dla technologii MCA™ i ESA zapewnia automatyczną analizę silnika elektrycznego i powiązanych systemów. Dzięki MCA™ przeciętnie wykwalifikowany elektryk będzie w stanie obsługiwać i interpretować podstawowe dane po zaledwie kilku godzinach samodzielnego szkolenia. Pobieranie danych testowych za pomocą przyrządu ESA i przesyłanie ich do oprogramowania wymaga niewielkiego przeszkolenia, a raportowanie wielu typowych usterek układu silnika odbywa się automatycznie. Określenie ciężkości usterki i usterek związanych z problemami mechanicznymi w układzie silnika będzie jednak wymagało dodatkowej wiedzy na temat testowanego systemu i doświadczenia operatora.

Żywotność baterii zależy od wielu czynników, w tym liczby cykli rozładowania/ładowania, praktyk przechowywania, temperatury itp. Dlatego żywotność baterii może się znacznie różnić. W warunkach określonych dla testowania akumulatorów, akumulatory te mogą być ładowane/rozładowywane przez kilkaset cykli i nadal utrzymywać pełną pojemność lub zbliżoną do niej. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika jednak, że baterie do tych urządzeń wytrzymują od 3 do 5 lat. Jeśli czas testowania ulega skróceniu, sugerujemy wymianę głównej baterii.

ALL-TEST PRO 31

Zazwyczaj silnik jednofazowy posiada dwa zestawy uzwojeń Start/Run. Każdy kondensator musi być odłączony. Najpierw zmierz uzwojenie początkowe. Przy włączonym uzwojeniu pracy, wykonaj następny zestaw odczytów. Mogą one być analizowane w czasie lub porównywane ze znanym dobrym silnikiem tego samego typu.

Nie. AT31™ wykorzystuje 9-pinowe złącze db i należy używać wyłącznie przewodów dostarczonych przez ATP.

Brak ładowania akumulatora może wskazywać na konieczność jego wymiany lub problem z zasilaniem ładowarki. Skontaktuj się z [email protected], aby uzyskać wskazówki.

Nie. AT31™ wykorzystuje 9-pinowe złącze db i należy używać wyłącznie przewodów dostarczonych przez ATP.

ALL-TEST PRO 33 IND™

Nie. Napięcia błądzące w przyrządzie mogą powodować niestabilność pomiarów.

Przewody testowe są specjalnie wykonane i nie są dostępne z innych źródeł.

Brak ładowania akumulatora może wskazywać na konieczność jego wymiany lub problem z zasilaniem ładowarki. Skontaktuj się z pomocą techniczną ALL-TEST Pro, aby uzyskać wskazówki.

ALL-TEST PRO IV™

Jeśli wskaźnik ładowania akumulatora zapala się po podłączeniu zasilania, ale akumulatory nie ładują się, może to oznaczać, że akumulatory wymagają wymiany. Baterie w urządzeniu ALL-TEST IV PRO mogą być wymieniane przez wykwalifikowanego technika elektronika. W urządzeniu znajduje się sześć (6) baterii niklowo-wodorkowych AA: Cztery (4) w komorze baterii i dwie (2) wewnątrz urządzenia. Baterie powinny być zawsze wymieniane w komplecie.

Z menu głównego: strzałka w prawo do INS; kliknij OK; gdy kursor na ekranie miga na #1, naciśnij OK i przytrzymaj przez około 1 sekundę, aż zmieni się wskazanie napięcia.

Może wskazywać, że wał silnika jest obracany, na przewodach silnika mogą występować małe napięcia z powodu indukcji elektromagnetycznej lub uziemienia, lub jeśli rezystancja uzwojenia jest poniżej zakresu przyrządu. Potwierdź brak napięcia za pomocą trybu testowego AT31™ EMI lub innego odpowiedniego woltomierza zdolnego do dokładnego pomiaru napięcia poniżej 1 V. Jeśli wyświetlony zostanie komunikat “Bad Readings”, naciśnij przycisk OK na klawiaturze ATIV™, aby przejść do następnej fazy. Należy jednak pamiętać, że wyniki testów międzyfazowych mogą być zagrożone. Więcej informacji można uzyskać pod adresem [email protected].

Tak, jeśli używany jest ekranowany wtyk bananowy typu jack 4 mm.

Nie. Nie jest to zalecane. Skontaktuj się z pomocą techniczną pod adresem [email protected].

Tak. Główny ekran edycji wyświetla i umożliwia edycję nazwy zestawu testowego, hp, daty/godziny, rezystancji, impedancji. Udostępniono również ekrany i menu do ręcznego usuwania danych testowych z urządzenia.

Nie. Urządzenie wymaga stałego, stabilnego połączenia. Jakakolwiek zmiana połączenia podczas testowania może spowodować błędne odczyty.

Absolutnie nie. ALL-TEST IV PRO™ jest jedynym przyrządem tego typu, który prezentuje zarówno odczyty indukcyjności, jak i impedancji. W związku z tym, jeśli zaobserwujesz asymetrię fazową w indukcyjności, możesz natychmiast porównać ją z impedancją. Metoda ta służy do określenia, czy niewyważenie jest spowodowane zanieczyszczeniem uzwojenia lub przegrzaniem uzwojenia. Oceny można dokonać na pierwszy rzut oka lub za pomocą oprogramowania. Inne przyrządy indukcyjne wymagają 20-30 minutowego testu wirnika w celu określenia przyczyny asymetrii faz i zwykle pozostawiają użytkownika z niejasnymi wynikami. Usterki wirnika stanowią mniej niż 5% awarii silników (EASA, 2001), co oznacza spadek z 10% (EPRI, połowa lat 1980.). Zwykle test wirnika jest wykonywany tylko podczas rozwiązywania problemów, ponieważ wymaga ruchu wału.

ALL-TEST PRO On-Line II™

Naciśnij przycisk Admin, aby sprawdzić, czy urządzenie zachowuje datę i godzinę. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z [email protected] w celu uzyskania dalszych instrukcji.

Naciśnij przycisk “Setup” i przewiń do opcji “Erase Memory”, a następnie wybierz “Yes”.

Brak ładowania akumulatora może wskazywać na konieczność jego wymiany lub problem z zasilaniem ładowarki. Skontaktuj się z [email protected], aby uzyskać wskazówki.

ALL-SAFE PRO®

Tak. Skrzynki przyłączeniowe ALL-SAFE PRO są zabezpieczone bezpiecznikami na przewodach napięciowych obwodu silnika.

Skrzynki połączeniowe ALL-SAFE PRO są zwykle instalowane na sterowniku silnika. Standardowe przewody przetworników prądu ALL-SAFE PRO mają długość sześciu stóp (6 stóp), dzięki czemu skrzynkę można zainstalować w dowolnym miejscu w odległości sześciu stóp od przewodów obwodu silnika.

Nie. Wszystkie napięcia obwodu silnika są automatycznie odłączane po odłączeniu kabla połączeniowego.

Zakres środowiskowy pracy skrzynki połączeniowej ALL-SAFE PRO wynosi 0-50 stopni C (32-122 stopni F) przy wilgotności względnej 70% (bez kondensacji).

ALL-TEST PRO 5™

Zaleca się jednoczesne naciśnięcie przycisków strzałek w lewo/prawo, aby wykonać “reset”, gdy wystąpi nieoczekiwany wynik. Ta anomalia może wystąpić z przyczyn zewnętrznych, takich jak obracanie się wału silnika podczas testów statycznych, zakłócenia elektromagnetyczne itp.

Zaleca się jednoczesne naciśnięcie przycisków strzałek w lewo/prawo w celu wykonania “resetu”, gdy wystąpi nieoczekiwany wynik. Ta anomalia może wystąpić z przyczyn zewnętrznych, takich jak obracanie się wału silnika podczas testów statycznych, EMT itp.

OOR oznacza, że właśnie wykonany pomiar jest “poza zasięgiem”. Zresetuj urządzenie, naciskając jednocześnie przyciski strzałek w lewo i w prawo, co spowoduje powrót do menu głównego. Upewnij się, że przychodzące przewody pomiarowe silnika są odłączone i tylko niebieskie i żółte przewody pomiarowe są podłączone między przyrządem a silnikiem. Ponowny test. Jeśli komunikat ten pojawi się ponownie, prawdopodobną przyczyną jest to, że zmierzona wartość znajduje się poza zakresem pomiarowym urządzenia. Może też być spowodowany przez źródła zewnętrzne, takie jak kable pod napięciem, energia zatrzymana w silniku itp. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i dokładności pomiaru można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Nie. Podczas wykonywania testu DF należy podłączyć tylko niebieski i żółty przewód. Test DF powinien być wykonywany wyłącznie na skrzynce przyłączeniowej silnika przy odłączonych wszystkich przewodach zasilających.

Zaleca się przeprowadzanie testów dynamicznych bezpośrednio na silniku. Testowanie z rozrusznika lub napędu silnika może wprowadzić zewnętrzne źródła zakłóceń, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki testu.

ALL-TEST PRO 5™ jest przeznaczony do testowania silników elektrycznych AC/DC, w tym silników synchronicznych i silników z uzwojonym wirnikiem; silników trakcyjnych AC/DC, w tym silników lokomotyw i pojazdów hybrydowych; cewek sterujących i transformatorów; transformatorów przesyłowych i dystrybucyjnych; silników obrabiarek; serwomotorów; i praktycznie każdego rodzaju urządzenia z uzwojeniem cewki o dowolnym rozmiarze, mocy i napięciu.

TREND™ / EMCAT®

Ten komunikat zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik nie jest powiązany z firmą. Każda nazwa użytkownika musi być unikalna, jeśli masz wiele wpisów “Company”. Musisz przejść do zakładki “Użytkownik” i upewnić się, że użytkownik jest powiązany z firmą, do której jest przypisany.

Błąd “Exception” jest często powodowany przez rutynowe aktualizacje JAVA i może być łatwo rozwiązany. Przejdź do C: Program Files (x86) / EMCAT PRO®. Znajdź plik [CFRestore .exe] i kliknij dwukrotnie, aby go uruchomić. Zaakceptuj i zgódź się na wszystko, co ci zaoferowano. Żadne dane ani informacje konfiguracyjne nie zostaną utracone ani przeniesione.

Instrukcje eksportowania danych testowych z EMCAT PRO® znajdują się na stronach 13-14 podręcznika użytkownika ATIV.

EMCAT w wersji 2005 to program Windows XP, który jest przestarzały i nie jest już obsługiwany przez ATP, jednak dostępna jest aktualizacja, która zachowuje wszystkie istniejące dane testowe. Kontakt [email protected].

Analiza obwodu silnika™

u/n: Admin p/w: admin Wielkość liter ma znaczenie.

Wszystkie dane testowe przesłane z urządzenia AT5 są umieszczane w tabeli danych oczekujących na import firmy, z którą powiązany jest aktualnie zalogowany użytkownik. Każdy użytkownik musi być powiązany z firmą. Jeśli zalogowałeś się przy użyciu identyfikatora UserID, który jest powiązany z firmą inną niż ta, w której pracujesz, dane nie będą dla Ciebie widoczne. Lub jeśli zalogowałeś się przy użyciu domyślnej kombinacji haseł UserID admin/admin (która nie jest powiązana z żadną firmą), dane nie będą dla Ciebie widoczne.

Energiczne pytania testowe

Wszyscy nasi główni konkurenci oferują ograniczone możliwości pełnej analizy mocy przychodzącej do układu silnika. ATPOL II™ podczas korzystania z funkcji analizy mocy oferuje następujące funkcje:

Rejestrowanie danych dotyczących jakości zasilania

3 kanały rejestracji napięcia i 4 kanały rejestracji prądu

Częstotliwość próbkowania 125 kHz

Przechwytywanie przebiegu zdarzeń ≥ 1/2 cyklu (monitoruje wszystkie trzy fazy jednocześnie)

Wykrywanie zdarzeń przejściowych ≥ 8 mikrosekund (monitoruje wszystkie trzy fazy jednocześnie)

Rejestrowanie danych energetycznych (V, I, moc, współczynnik mocy, THD, KWH, KWH raportowane w dolarach na temat zużytej energii itp.)

Analiza harmoniczna do 63. (V i I)

Wykresy fazorowe

Wstępnie ustawione i łatwe do raportowania szablony

Raportowanie oszczędności energii za pomocą funkcji analizy przed i po

Nie. Masz rację, że niektóre firmy zbierają dane o przebiegu dla 3 faz V i I, ale kompromis polega na tym, że sprzęt jest znacznie większy i zazwyczaj ma ograniczoną żywotność baterii w porównaniu do ATPOL II ™.

Pojedyncza faza przebiegów napięcia i prądu oraz wynikowa analiza FFT to wszystko, co jest wymagane do przeprowadzenia pełnej oceny całego układu silnika elektrycznego, jak opisano w naszej literaturze i co jest wyświetlane w automatycznie generowanym raporcie oprogramowania.

ATPOL II™ zbiera pomiary napięcia i prądu na wszystkich 3 fazach do obliczeń i analizy mocy, ale do wykrywania problemów związanych ze szczelinami stojana i prętami wirnika oraz układem mechanicznym wykorzystuje jedną fazę napięcia i prądu FFT.

3-fazowa FFT nie jest wymagana dla typów problemów elektrycznych i mechanicznych, które będą oceniane przez oprogramowanie przyrządu. W związku z tym pozwala nam to na użycie małego, podręcznego, zasilanego bateryjnie kolektora danych zamiast systemu zbudowanego wokół laptopa.

Wszyscy nasi główni konkurenci zbudowali swoje instrumenty wokół laptopa, więc są one znacznie większe, cięższe i mają bardziej ograniczoną żywotność baterii w porównaniu do ATPOL II™.

Ponadto nie oferują one bezprzewodowego interfejsu Bluetooth, co oznacza, że użytkownik musi stać przed panelem pod napięciem podczas zbierania danych silnika. Oznacza to, że są one narażone na potencjalne zdarzenie łuku elektrycznego.

Oprogramowanie ATPOL II™ posiada tryb wirtualnego instrumentu, który umożliwia zdalne połączenie i sterowanie za pośrednictwem interfejsu Bluetooth. W związku z tym użytkownik może sterować ATPOL II™ z laptopa znajdującego się w odległości do 10 metrów (w zależności od lokalnych zakłóceń radiowych), co zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Co więcej, podczas przeprowadzania testów silnika on-line, ATPOL II™ jest jedynie urządzeniem zbierającym dane, więc nie ma potrzeby zabierania komputera w teren podczas testów. Karta pamięci SD urządzenia ATPOL II™ pomieści tysiące plików testowych, więc nie ma potrzeby stosowania dużego dysku komputerowego do przechowywania danych testowych.

Nie. Nasi główni konkurenci redukują napięcie sieciowe w swoich skrzynkach przyłączeniowych. Skrzynka przyłączeniowa ALL-SAFE PRO® przepuszcza napięcie sieciowe bez żadnych strat sygnału. Za każdym razem, gdy zmniejszasz sygnał, tracisz trochę w tym procesie i uważamy, że jest to wyraźna przewaga konkurencyjna. Dlatego po podłączeniu do silnika 575 V AC, ATPOL II™ za pośrednictwem skrzynki połączeniowej ALL-SAFE PRO® pracuje z pełnym napięciem sieciowym. Oczywiście w przypadku systemów o napięciu powyżej 1000 V wymagane są transformatory potencjału.

Dodatkowo, jako standardową konfigurację oferujemy przekładniki prądowe dla ALL-SAFE PRO® o klasie izolacji 5000V. W związku z tym nasze przekładniki prądowe można stosować w systemach silnikowych o napięciu do 5000 V. Typowe przekładniki prądowe stosowane w systemach pomiarowych maszyn mają niską dokładność i charakterystykę częstotliwościową, więc ponownie tracisz część sygnału z powodu niskiej jakości przekładników prądowych. Przekładniki prądowe używane z ALL-SAFE PRO® mają wyższą dokładność i zakres odpowiedzi w porównaniu do zwykłych przekładników prądowych. Oczywiście w przypadku napięć powyżej 1000 V nadal konieczne będzie zainstalowanie transformatorów potencjału.

Na specjalne zamówienie oferujemy przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem, dzięki czemu można je instalować bez opuszczania przewodów fazowych i mogą mieć klasę izolacji do 9000 V.

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, dlatego skrzynka przyłączeniowa ALL-SAFE PRO® jest wyposażona w system blokady, który nie pozwala na przepuszczenie napięcia sieciowego, dopóki przyrząd nie jest w pełni podłączony, a przyrząd nie wykryje prądu w fazie A. Dlatego też, gdy przyrząd nie jest podłączony do skrzynki ALL-SAFE PRO®, personel zakładu nie jest narażony na niebezpieczne napięcia.