Urządzenie monitorujące stan silnika

Electric motor condition monitoring tool, the AT34 by ALL-TEST Pro.

AT34™

Przyrząd do analizy obwodu silnika bez zasilania (MCA)

Od 7 735,00 USD

AT34™ to ręczne urządzenie do monitorowania stanu silnika, które kompleksowo analizuje integralność wewnętrznych komponentów silnika i śledzi trendy tych danych w oprogramowaniu do monitorowania stanu MCA™.

Zainteresowany leasingiem? Kliknij tutaj

Cechy

  • Poręczny i lekki (poniżej 1 funta)
  • Instrukcje testowania krok po kroku wyświetlane na ekranie
  • Testy trwają mniej niż 3 minuty
  • Trendy stanu silnika za pomocą oprogramowania MCA
  • Testy mogą być wykonywane z odległości ponad 1000′
  • Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego

 

*Uwaga: Funkcja trasy dostępna tylko z oprogramowaniem MCA PRO.

Możliwości

  • Trend kondycji silnika z monitorowaniem stanu (z oprogramowaniem MCA)
  • Kompleksowa ocena silników AC <1000V
  • Przenośny i zasilany bateryjnie

Oprogramowanie

Oprogramowanie MCA (opcjonalnie)

POPRAWIĆ NIEZAWODNOŚĆ SILNIKA

Nowy AT34 umożliwia technikom skuteczną i dokładną ocenę indukcyjnych silników klatkowych prądu przemiennego (poniżej 1000 V) pod kątem nieprawidłowości, takich jak otwarte połączenie, usterki uziemienia, wewnętrzne usterki uzwojenia, problemy z uzwojeniem stojana, zanieczyszczenia i usterki wirnika.

Zainicjowany z napędu silnika lub rozrusznika silnika, AT34 wykorzystuje technologię Motor Circuit Analysis™ do oceny stanu silnika w nieniszczący sposób.

Korzystaj z AT34 zarówno w terenie, jak i na hali produkcyjnej – poprawiając niezawodność silnika, zwiększając produktywność techników i zasobów oraz zmniejszając zużycie energii.

Monitorowanie stanu silnika i śledzenie trendów

Oprócz funkcji wykrywania i usuwania usterek, AT34 jest używany jako urządzenie do monitorowania stanu silnika, do oceny integralności wewnętrznych elementów silnika w czasie w celu określenia, czy silnik ulegnie awarii.

Wykorzystując opatentowaną technologię TVS, AT34 pozwala użytkownikom na przeprowadzenie jednego prostego, 3-minutowego testu w celu utworzenia ogólnej wartości stanu “zdrowia maszyny”, która będzie podlegać trendom w czasie. Odchylenia i/lub wahania wartości stanu maszyny wskazują na problem z silnikiem, który należy dokładniej zbadać.

Dane są przesyłane za pomocą kabla USB do komputera z oprogramowaniem MCA w celu analizy trendów i generowania raportów.

Kompletna ocena stanu silnika

Oceniany jest stan elektryczny wszystkich komponentów silnika, w tym między innymi uzwojeń indukcyjnych, wirników i wszystkich powiązanych połączeń i kabli.

Opatentowana wartość testowa Static™ (TVS™)

Technologia Test Value Static (TVS) wykorzystuje zastrzeżony algorytm do tworzenia ogólnej wartości “stanu maszyny” na podstawie szybkiego, 3-fazowego testu, który analizuje impedancję, indukcyjność, kąt fazowy i częstotliwość prądu, aby uzyskać trend w czasie.

Opatentowane dynamiczne sygnatury stojana i wirnika™

Służy do oceny stanu stojana i wirnika klatkowego w jednym teście. Idealny do testowania nowych i naprawionych silników przed odbiorem.

Issue

Meg-ohm Meter

Multimeter

AT34

Ground Faults

✔

❌

✔

Internal Winding Faults

❌

❌

✔

Open Connection

❌

✔

✔

Rotor Faults

❌

❌

✔

Contamination

✔

❌

✔

Induction winding tester by ALL-TEST Pro.

Szkolenie w zakresie diagnostyki silników

ALL-TEST Pro zapewnia stacjonarne i wirtualne kompleksowe doświadczenia edukacyjne, które obejmują teorię, nowe technologie i praktyczne zastosowania w terenie, aby kształcić uczestników w zakresie diagnostyki silników i kompleksowych testów, w tym analizy obwodów silnika (MCA ™) i analizy sygnatur elektrycznych (ESA).