AT34™

Przyrząd do analizy obwodu silnika bez zasilania (MCA)

Od 7 735,00 USD

AT34™ to ręczne narzędzie diagnostyczne, które kompleksowo analizuje silniki elektryczne i dostarcza dane do trendów w oprogramowaniu do monitorowania stanu MCA™.

Zainteresowany leasingiem? Kliknij tutaj

Cechy

  • Poręczny i lekki (poniżej 1 funta)
  • Instrukcje testowania krok po kroku wyświetlane na ekranie
  • Testy trwają mniej niż 3 minuty
  • Trendy stanu silnika za pomocą oprogramowania MCA
  • Testy mogą być wykonywane z odległości ponad 1000′
  • Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego

*Uwaga: Funkcja trasy dostępna tylko z oprogramowaniem MCA PRO.

Wideo

Oprogramowanie

Oprogramowanie MCA (opcjonalnie)

TRENDOWANIE I MONITOROWANIE STANU SILNIKA

Nowy ALL-TEST PRO 34™ (AT34) umożliwia technikom wydajną i dokładną ocenę indukcyjnych silników klatkowych prądu przemiennego (poniżej 1000 V) pod kątem nieprawidłowości, takich jak otwarte połączenie, usterki uziemienia, wewnętrzne usterki uzwojenia, problemy z uzwojeniem stojana, zanieczyszczenia i usterki wirnika. Korzystaj z AT34 zarówno w terenie, jak i na hali produkcyjnej – poprawiając niezawodność silnika, zwiększając produktywność techników i zasobów oraz zmniejszając zużycie energii.

Zainicjowana z napędu silnika lub rozrusznika silnika, analiza obwodu silnika™ ocenia stan silnika w nieniszczący sposób.

 

Monitorowanie stanu

Wykorzystując opatentowaną technologię TVS, AT34 pozwala użytkownikom na przeprowadzenie jednego prostego, 3-minutowego testu w celu stworzenia ogólnego stanu “zdrowia maszyny”, który można śledzić w czasie. Odchylenia i/lub wahania wartości stanu maszyny wskazują na problem z silnikiem, który należy poddać dalszej diagnostyce.

Dane mogą być przesyłane do komputera z oprogramowaniem MCA w celu analizy trendów i generowania raportów.

Issue

Meg-ohm Meter

Multimeter

ALL-TEST Pro 34

Ground Faults

✔

❌

✔

Internal Winding Faults

❌

❌

✔

Open Connection

❌

✔

✔

Rotor Faults

❌

❌

✔

Contamination

✔

❌

✔

Kompletna ocena stanu silnika

Oceniany jest stan elektryczny wszystkich komponentów silnika, w tym między innymi uzwojeń indukcyjnych, wirników i wszystkich powiązanych połączeń i kabli.

Opatentowana wartość testowa Static™ (TVS™)

Technologia Test Value Static (TVS) wykorzystuje zastrzeżony algorytm do tworzenia ogólnej wartości “stanu maszyny” na podstawie szybkiego, 3-fazowego testu, który analizuje impedancję, indukcyjność, kąt fazowy i częstotliwość prądu, aby uzyskać trend w czasie.

Opatentowane dynamiczne sygnatury stojana i wirnika™

Służy do oceny stanu stojana i wirnika klatkowego w jednym teście. Idealny do testowania nowych i naprawionych silników przed odbiorem.

Induction winding tester by ALL-TEST Pro.

Szkolenie

ALL-TEST Pro zapewnia stacjonarne i wirtualne kompleksowe doświadczenia edukacyjne, które obejmują teorię, nowe technologie i praktyczne zastosowania w terenie, aby kształcić uczestników w zakresie diagnostyki silników i kompleksowych testów, w tym analizy obwodów silnika (MCA ™) i analizy sygnatur elektrycznych (ESA).