Testowanie pod napięciem ESA

Analiza sygnatury elektrycznej (ESA)

Analiza sygnatury elektrycznej (ESA), która obejmuje zarówno analizę sygnatury napięcia silnika (MVSA), jak i analizę sygnatury prądu silnika (MCSA), jest metodą testowania pod napięciem, w której przebiegi napięcia i prądu są rejestrowane podczas pracy układu silnika. Testy pod napięciem dostarczają cennych informacji dla silników indukcyjnych AC i DC, generatorów, silników z uzwojonym wirnikiem, silników synchronicznych, silników obrabiarek i innych.

Jak działa ESA?

Wszystkie systemy ESA wymagają podania na tabliczce znamionowej silnika napięcia, prędkości obrotowej, prądu pełnego obciążenia i mocy (lub kW). Opcjonalne informacje, w tym liczba prętów wirnika i szczelin stojana, numery łożysk i informacje o napędzanych elementach obciążenia – takie jak liczba łopatek w pompie lub liczba zębów w przekładni – można wprowadzić w celu uzyskania bardziej szczegółowej i dokładnej analizy.

Szybka transformata Fouriera (FFT) tworzy wyświetlacz widmowy, a algorytmy przeprowadzają analizę widmową przebiegów napięcia i prądu w celu wykrycia usterek związanych z zasilaniem wejściowym, obwodem sterującym, samym silnikiem lub napędzanym obciążeniem. Można je następnie analizować pod kątem konserwacji opartej na stanie i konserwacji predykcyjnej.

Kluczowa różnica między analizą sygnatury prądu silnika (MCSA) a ESA polega na tym, że w przypadku MCSA FFT jest wykonywana tylko na przebiegu prądu, a nie napięcia. Utrudnia to łatwe odróżnienie problemów związanych z zasilaniem przychodzącym od problemów z silnikiem i napędzanym obciążeniem. ESA porównuje zarówno FFT prądu, jak i napięcia na tym samym ekranie, ułatwiając analizę widm FFT napięcia i prądu w celu określenia źródła usterki.

 

Potrzeba testowania urządzeń pod napięciem

Istnieją pewne sytuacje, w których maszyny i silniki pracują 24/7/365, aby utrzymać projekty zgodnie z harmonogramem. Sprzęt w obszarach takich jak zakłady produkcyjne lub linie produkcyjne może obejmować systemy obwodów elektrycznych, które są poddawane intensywnym naprężeniom ze względu na ciągłe użytkowanie. W sytuacji, gdy wymagana jest bezpieczna diagnostyka podczas pracy silnika elektrycznego, ALL-TEST Pro oferuje klientom ręczne urządzenia do identyfikacji błędów bezpośrednio u źródła.

Sprzęt pod napięciem powinien być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolonych techników, ale ALL-TEST Pro daje możliwość monitorowania zachowania silnika między przeglądami. Dzięki łatwym w użyciu elementom sterującym, nasze zasoby umożliwiają załodze porównanie wydajności maszyn w celu uzyskania punktu odniesienia między nowym sprzętem a aktualnie używanymi konfiguracjami. Zamiast czekać na nieprzewidziane wyłączenie systemu, nasze zasoby pozwalają znaleźć błędy, eliminują ryzyko obrażeń w miejscu pracy i umożliwiają podjęcie świadomej decyzji przy wymianie części silnika.

Zobacz ALL-TEST PRO On-Line III™

Potrzeba testowania sprzętu pod napięciem pojawia się, gdy silniki niszczeją pod wpływem zmiennych temperatur, wilgoci, wibracji i pyłu. Niezależnie od tego, czy sprzęt jest zainstalowany wewnątrz, czy na zewnątrz, urządzenia ALL-TEST Pro zgłaszają nierównowagę od:

 • Napięcia
 • Prądy
 • Zniekształcenia harmoniczne
 • Współczynniki mocy
 • Systemy mechaniczne (łożyska, przekładnie, wirniki, pasy i koła pasowe, mimośrodowość statyczna/dynamiczna itp.)
The ATPOL III is an electric motor condition monitoring device by ALL-TEST Pro.

Znaczenie ESA

Znalezienie usterki silnika przed jego uszkodzeniem może zaoszczędzić organizacji niezliczone godziny przestojów i tysiące dolarów oszczędności, co natychmiast się usprawiedliwia.

Nasz tester ESA to tak naprawdę dwa urządzenia w jednym. Jest to kompletny analizator jakości zasilania (PQ) i kompletny analizator silnika (ESA). W trybie PQ może być używany do rejestrowania danych energetycznych, analizy harmonicznych, tworzenia wykresów napięcia i prądu, przeglądania przebiegów, przechwytywania przebiegów zapadów i wzrostów, przechwytywania stanów nieustalonych i przechwytywania zdarzeń.

ALL-TEST Pro oferuje niezrównaną technologię testowania silników. Nasze przyrządy są przenośne, bezpieczne i łatwe w użyciu, umożliwiając ocenę sprzętu w terenie, na hali produkcyjnej lub w serwisie. Zaoszczędź godziny rozwiązywania problemów i unikaj katastrofalnych uszkodzeń i kosztów spowodowanych awarią silnika.

Zastosowania urządzeń ESA

Testery i sprzęt ESA są skuteczne w pozyskiwaniu danych, do których dostęp jest normalnie niebezpieczny. Zamiast demontować maszyny, instalacje umożliwiają testowanie wielu systemów w ciągu jednego dnia z uwzględnieniem protokołów bezpieczeństwa.

Sprzęt do testowania pod napięciem ALL-TEST Pro jest odpowiedni dla następujących konstrukcji i funkcji silników:

 • Silniki AC/DC
 • Aplikacje VFD
 • Generatory
 • Silniki trakcyjne
 • Silniki do obrabiarek
 • Przekładnie
 • Pompy i wentylatory
 • Testowanie niezawodności
 • Testowanie uruchomienia
 • Rozwiązywanie problemów
 • Ocena energii

Obietnica ALL-TEST Pro

ALL-TEST Pro dąży do zapewnienia niezawodności silników w firmach, aby zmaksymalizować optymalną produktywność zespołów konserwacyjnych na całym świecie. Nasz sprzęt jest wykorzystywany w instytucjach komercyjnych, rządowych i wojskowych na całym świecie. Zastosowania obejmują silniki elektryczne AC/DC, przekładnie, transformatory rozdzielcze, silniki obrabiarek, serwomotory, silniki trakcyjne AC/DC i inne.