Testutrustning för induktionsmotorer

AT7™ Pro

Diagnosinstrument för strömlös motorkretsanalys™ (MCA)

Från 24 693,00 USD

Med AT7™ Pro kan tekniker effektivt och noggrant utvärdera motorer på fältet, samla in diagnostiska motordata för tillståndsövervakning, generera analysrapporter och mycket mer, för alla typer av motorer – när som helst och var som helst.

Intresserad av leasing? Klicka här

Funktioner

 • Handhållen och lätt (under 1 kg)
 • Steg-för-steg-testinstruktioner på skärmen
 • Snabbtest (mindre än 3 minuter per test)
 • Testa AC- och DC-motorer, generatorer och transformatorer
 • Kapacitet för tillståndsövervakning och trending
 • Avancerade felsökningsfunktioner (Z/θ-test)z
 • Anpassade rapporteringsfunktioner
 • Fjärrstyrda uppdateringar av firmware

Videor

Programvara

MCA-programvara

Induction motor tester AT7 Pro by ALL-TEST Pro.

FÖRDELAR MED AT7™ Professional

Testa motorns resistans, stator, rotor, kontaminering och isolering med en och samma enhet och få korrekt diagnostik inom bara några minuter.

Utöver kärnfunktionerna i AT7™ har AT7™ PROFESSIONAL ytterligare funktioner som testar DC-motortyper, traktionsmotorer och transformatorer, och använder ruttbaserad testning för datatrendning och analys.

Använd AT7™ PROFESSIONAL för:

 • Offlineprovning av AC- och DC-motorer, transformatorer och generatorer
 • Test av installation och start av nya motorer
 • Övervakning av tillstånd
 • Felsökning

AT7™ Pro identifierar:

 • Problem med stator
 • Problem med rotorn
 • Jordfel
 • Fel i lindningen
 • Problem med öppna anslutningar
 • Frågor om kontaminering

Fullständig bedömning av motorhälsan

Den elektriska hälsan hos alla motorkomponenter utvärderas, inklusive men inte begränsat till induktionslindningar, rotorer, DC-fältlindningar och armatur, fält- och rotorspolar i synkronmotorer, primär- och sekundärlindningar i transformatorer samt alla tillhörande anslutningar och kablar.

Patenterad Test Value Static™ (TVS™)

TVS-tekniken (Test Value Static) använder en egenutvecklad algoritm för att skapa ett övergripande värde för “maskinhälsa” utifrån ett snabbt 3-fas-test som analyserar impedans, induktans, fasvinkel och strömfrekvens, för att skapa en trend över tid.

Patenterade dynamiska stator- och rotorsignaturer™

Används för att utvärdera tillståndet hos stator och rotor i ett enda test. Perfekt för att testa nya och reparerade motorer innan de tas i drift.

Issue

Meg-ohm Meter

Multimeter

AT7 Professional

Ground Faults

✔

❌

✔

Internal Winding Faults

❌

❌

✔

Open Connection

❌

✔

✔

Rotor Faults

❌

❌

✔

Contamination

✔

❌

✔

Bortom traditionell provning av induktionsmotorer

Använd ALL-TEST PRO 7™ Professionals patenterade stator- och rotorsignaturer™ för att testa rotorer och statorer med en enda bedömning. Dessutom kan du använda AT7 Pro för att diagnostisera vanliga feltyper, för tillståndsövervakning och avancerad felsökning.

Motor Circuit Analysis™ initieras från motordrivningen eller motorstartaren och utvärderar en motors hälsotillstånd på ett icke-destruktivt sätt. Diagnostisera jordfel och testa statorlindningar, kablar och avvikelser i induktionsmotorer och få resultaten på skärmen inom några minuter.

Med de högteknologiska funktionerna i ALL-TEST PRO 7™ kan du och dina tekniker enkelt upptäcka även de mest subtila obalanserna i alla motorer.

 

ÖVERVAKNING AV TILLSTÅND

AT7 Pro använder den egenutvecklade TVS-tekniken och gör det möjligt för användaren att utföra ett enkelt test på 3 minuter för att skapa ett övergripande “maskinhälsotillstånd” som kan följas över tid. Avvikelser och/eller fluktuationer i maskinhälsovärdet indikerar ett motorproblem som måste felsökas ytterligare.

Data kan överföras till en PC med MCA-programvara för trendanalys, analys och generering av rapporter.

Induction motor testing equipment by ALL-TEST Pro.

“Den verkliga nyckeln här är den tid vi sparat. Att våra medarbetare internt använder ATP-instrument har visat sig vara en tidsbesparing med fantastiska resultat.”

– Rich DaRe, chef för tillförlitlighetsteknik

Motor testing training seminar conducted by ALL-TEST Pro.

Utbildning

ALL-TEST Pro erbjuder omfattande utbildningar på plats och virtuellt som omfattar teori, ny teknik och praktiska tillämpningar för att utbilda deltagarna inom motordiagnostik och omfattande testning, inklusive motorkretsanalys™ (MCA™) och elektrisk signaturanalys (ESA).