Trở thành nhà phân phối

Gọi tất cả các nhà phân phối

Chúng tôi không ngừng tìm cách phân phối sản phẩm của mình một cách hiệu quả trên khắp thế giới. Nếu bạn là nhà phân phối hoặc người bán lại và muốn hợp tác với chúng tôi, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.

Motor PdM Training

Một quan hệ đối tác lâu dài

Tại ATP, chúng tôi đánh giá cao công việc mà các nhà phân phối của chúng tôi làm và chúng tôi duy trì liên hệ chặt chẽ trong suốt quá trình hợp tác. Các nhà phân phối đã được xác minh nhận được giảm giá sản phẩm, hỗ trợ đào tạo và các lợi ích khác để giúp họ thành công.

Các chính sách của chúng tôi rất đơn giản và không rắc rối — chúng tôi muốn mối quan hệ đối tác của mình mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Nếu bạn quan tâm, hãy cho chúng tôi biết và hãy nói về cách ATP và công ty của bạn có thể cùng hưởng lợi trong mối quan hệ hợp tác của chúng ta!

hãy nói chuyện

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn muốn tham gia mạng lưới phân phối của chúng tôi!