Blog

Posted on

Thử nghiệm chỉ số phân cực trên động cơ điện hiện đã bị các phương pháp hiện đại vượt qua

Liên quan đến thử nghiệm động cơ điện, chỉ số phân cực (PI) là thước đo mức độ điện trở của hệ thống cách điện cải thiện (hoặc suy giảm) theo thời gian. Mặc dù Thử nghiệm PI được coi là thử nghiệm chính khi đánh giá tình [...]

Posted on

Cách kiểm tra hoàn toàn động cơ cảm ứng xoay chiều 3 pha bằng cách sử dụng thử nghiệm động cơ không có điện

Mọi người thường tiến hành kiểm tra độ tự cảm của động cơ bằng các phương pháp không đánh giá chính xác toàn bộ bức tranh. Thử nghiệm không đầy đủ có thể dẫn đến thay thế thiết bị sớm, phân tích chi phí kém và các [...]